NETWERKEN VOOR EEN SELECT GEZELSCHAP

Netwerk voor een select gezelschap van SCM en logistiek directeuren en de directie van middelgrote tot grote bedrijven. Een aantal keer per jaar inspireren we u met masterclasses en een jaarlijkse SCM Summit en bieden we waardevolle netwerkmomenten. In dit exclusieve netwerk hoort u ervaringen van de top uit de SCM-wereld.

Let op: Deelname is exclusief voor genodigden. Voor de Exclusive van 23 mei komt binnenkort het programma online.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Marija Vidačković.

23 mei

CULTURAL FIT MET KETENPARTNERS BEREIKEN

Bij horizontale en verticale samenwerking speelt cultuur altijd een cruciale rol. Andere partijen (organisaties, afdelingen, mensen) werken immers vaak vanuit andere basiswaarden en hebben andere gewoonten en gebruiken. Onbegrip en miscommunicatie ligt dan snel op de loer. Om goed samen te kunnen werken zal er op zijn minst begrip moeten zijn voor de andere cultuur. Om succesvol te kunnen zijn zal er zelfs waardering moeten zijn voor eventuele cultuurverschillen om zo een meerwaarde te verkrijgen. Klinkt allemaal eenvoudig maar dat is het helemaal niet. In deze Exclusive aandacht voor het waarom, hoe en wat van cultuur, cultuurverschillen en voor methodes om eventuele cultuurverschillen te overbruggen.

Aanmelden

13 september

PAIN & GAIN SHARING METHODES

Waar verschillende organisaties, afdelingen en mensen werken zijn bijna altijd tegengestelde belangen. Traditioneel wordt er uitgegaan van een zero-sum game: wat de een krijgt verliest de ander (bijv. in prijsonderhandelingen). Horizontale en verticale samenwerking zoekt juist naar de synergie; naar de win-win situatie. Daarbij is het gezamenlijk doel belangrijker dan de wederzijdse belangen; er is een gezamenlijk gevoel van winst, verlies en risico. Juist het feit dat je samen kunt verliezen is een enorme stimulans om samen te willen winnen. Om dit in de praktijk te realiseren wordt vaak gebruik gemaakt van ‘pain & gain sharing’ methodes. In deze exclusive aandacht voor verschillende pain & gains sharing methodes en hoe die in te zetten bij samenwerking met ketenpartners en/of concullega’s.

Aanmelden

15 november

BUSINESS MODEL

De laatste decennia is Logistiek steeds meer verworden tot een technisch-economisch vakgebied en vele organisaties zien logistiek als een ‘cost-center’ (hetzij intern, hetzij door aanbesteding tegen laagste kosten). In de huidige tijd realiseren steeds meer bedrijven, vaak vanuit het perspectief van supply chain management, dat het primaire proces van de organisatie weer centraal moet komen te staan. Dat logistiek & supply chain niet alleen efficiënt, maar ook effectief moet zijn. Klantgerichtheid, waardecreatie, stakeholder perspectief, innovatie en dienstverlening zijn daarbij essentiële begrippen. In deze exclusive aandacht voor de ‘nieuwe’ rol van logistiek & supply chain in het business model, en voor nieuwe businessmodellen en de gevolgen daarvan voor de logistiek & supply chain professionals.

Aanmelden

VRAGEN/REACTIES?

Uw naam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Vraag/Reactie (verplicht)