NETWERKEN VOOR EEN SELECT GEZELSCHAP

Netwerk voor een select gezelschap van SCM en logistiek directeuren en de directie van middelgrote tot grote bedrijven. Een aantal keer per jaar inspireren we u met masterclasses en een jaarlijkse SCM Summit en bieden we waardevolle netwerkmomenten. In dit exclusieve netwerk hoort u ervaringen van de top uit de SCM-wereld.

Let op: Deelname is exclusief voor genodigden. Voor de Exclusive van 23 mei komt binnenkort het programma online.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Marija Vidačković.

23 mei

CUSTOMER EXCELLENCE: IS UW LOGISTIEK KLAAR OM TE KANTELEN?

Binnen de logistieke functie wordt vaak gestuurd op (het verlagen) van operational expenses. Echter, als gevolg van de dynamiek in de omgeving en de toenemende eisen vanuit de markt, zien organisaties zich voor de uitdaging gesteld om klanten steeds beter te bedienen en dus uit te blinken in customer excellence. Daartoe zal Logistiek intern een ‘strategische partner’ moeten worden van Category Management en Sales en extern van toeleveranciers en klanten. We moeten daarbij dus niet zozeer functioneel blijven werken, maar kantelen naar vraaggestuurde ketens, oftewel “van Logistiek naar Supply Chain Management”. Maar hoe doe je dat?

In deze Exclusive wordt onder het motto “samen weten en kunnen we meer” in interactie met de deelnemers deze problematiek besproken. Vanuit de theorie zal evofenedex leerstoelhouder Jack van der Veen een aantal handvatten aanreiken en dilemma’s bespreken. Daarnaast is er een gastspreker vanuit de praktijk van een traditionele organisatie in de retail die op dit moment druk bezig is om de noodzakelijke kanteling daadwerkelijk te implementeren.

Programma

13.30 uur Inloop
14.00 uur Welkom & inleiding
14.20 uur Sessie over Strategie (theorie, praktijk en tafeldiscussie)
15.10 uur Pauze
15.30 uur Sessie over Infrastructuur (theorie, praktijk en tafeldiscussie)
16.20 uur Sessie over Mindset & Gedrag (theorie, praktijk en tafeldiscussie)
17.10 uur Reflectie, conclusies & famous last words
17.45 uur Geklede borrel & napraten

28 september

PAIN & GAIN SHARING METHODES

Waar verschillende organisaties, afdelingen en mensen werken zijn bijna altijd tegengestelde belangen. Traditioneel wordt er uitgegaan van een zero-sum game: wat de een krijgt verliest de ander (bijv. in prijsonderhandelingen). Horizontale en verticale samenwerking zoekt juist naar de synergie; naar de win-win situatie. Daarbij is het gezamenlijk doel belangrijker dan de wederzijdse belangen; er is een gezamenlijk gevoel van winst, verlies en risico. Juist het feit dat je samen kunt verliezen is een enorme stimulans om samen te willen winnen. Om dit in de praktijk te realiseren wordt vaak gebruik gemaakt van ‘pain & gain sharing’ methodes. In deze exclusive aandacht voor verschillende pain & gains sharing methodes en hoe die in te zetten bij samenwerking met ketenpartners en/of concullega’s.

Tijd: 14.00 – 18.00

15 november

BUSINESS MODEL

De laatste decennia is Logistiek steeds meer verworden tot een technisch-economisch vakgebied en vele organisaties zien logistiek als een ‘cost-center’ (hetzij intern, hetzij door aanbesteding tegen laagste kosten). In de huidige tijd realiseren steeds meer bedrijven, vaak vanuit het perspectief van supply chain management, dat het primaire proces van de organisatie weer centraal moet komen te staan. Dat logistiek & supply chain niet alleen efficiënt, maar ook effectief moet zijn. Klantgerichtheid, waardecreatie, stakeholder perspectief, innovatie en dienstverlening zijn daarbij essentiële begrippen. In deze exclusive aandacht voor de ‘nieuwe’ rol van logistiek & supply chain in het business model, en voor nieuwe businessmodellen en de gevolgen daarvan voor de logistiek & supply chain professionals.

Tijd: 14.00 – 18.00

VRAGEN/REACTIES?

Uw naam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Vraag/Reactie (verplicht)